Política de privacitat

A través de la present política de privacitat NATALIA NOGUES NOMS vol informar a totes les persones que naveguin i accedeixin al lloc web www.laconfianza.cat sobre els tractaments de dades personals realitzats.

NATALIA NOGUES NOMS, de conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, així com la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre de Protecció de Dades Personals i garantia de drets digitals, en qualitat de Responsable del Tractament de les dades personals proporcionades li facilita la següent informació:

Responsable del Tractament:

  • Raó social: NATALIA NOGUES NOMS 
  • Domicili social: CARRER SANT CRISTÒFOL 10- 08301 MATARO (BARCELONA)
  • NIF: 38874098G
  • Correu Electrònic: botiga@laconfianza.cat

Finalitat del tractament: Tractem les dades i la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de gestionar la resposta a sol·licituds i/o consultes realitzades a traves de Whatsapp i correu electrònic.

S’informa a l’usuari que Whatsapp amb domicili social i servidors situats als EEUU. Així mateix, s’informa que WhatsApp Inc, disposa de les clàusules contractuals tipus que permeten realitzar transferències internacions amb les garanties establertes en el RGPD

Les dades tractades amb aquesta finalitat es conservaran per donar resposta a les sol·licituds efectuades per un usuari. Les dades es conservaran fins haver resolt la sol·licitud.

Legitimació: La base que legitima el tractament de les dades de caràcter personal és la satisfacció d’interessos legítims perseguits pel responsable del tractament, en virtut de l’article 6.1.f) del RGPD.

Criteris de conservació de les dades: Les dades no es conservaran més temps del necessari per a les quals han estat demanades, excepte que hi hagi una obligació legal.

Comunicació de les dades: No es comunicaran a altres tercers, excepte obligació legal o amb el consentiment exprés de l’interessat.

Transferències internacionals de dades: S’informa l’usuari que en fer ús de WhatsApp les seves dades seran emmagatzemades als servidors situats als Estats Units, amb la qual cosa comporta una Transferència Internacional dades a tercers països fora de la Unió Europea

Drets que assisteixen a l’Interessat: L’interessat té dret a retirar el consentiment en qualsevol moment. Així mateix, l’informem que podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació i supressió (Dret a l’oblit), limitació de les dades, portabilitat de les dades i oposició, enviant un escrit a Carrer Sant Cristòfol 10 – 08301 Mataró (Barcelona) , o correu electrònic a botiga@laconfianza.cat 

La persona interessada pot presentar una reclamació davant l’autoritat de control en matèria de protecció de dades competent, que actualment és l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), a través de la seva seu electrònica: www.sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web, o enviant un escrit a C/ Jorge Juan nº6 – 28001 MADRID.

Quines mesures de seguretat té implantades l’entitat?

NATALIA NOGUES NOMS informa que el tractament que realitza de dades personals es realitza en tot moment d’acord amb la normativa aplicable en matèria de protecció de dades i dels serveis de la societat de la informació.

NATALIA NOGUES NOMS informa que té implantades les mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal de l’Usuari i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat d’acord amb l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, tant si provenen de l’acció humana o del medi físic o natural, de conformitat amb el que preveu la normativa vigent.

Obrir xat
Necessites ajuda?
Benvingut a La Confianza
Com podem ajudar-te?